Menu
EUR
  • Showroom met 20+ showmodellen
  • Specialist in maatwerk
  • Montage door ons eigen montageteam (optioneel)

Privacy Policy

Privacyverklaring Tuinhuis&veranda.nl
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Tuinhuis&veranda acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere
dat:
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Tuinhuis&veranda is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze
zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018 00:00:00.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u
worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze
aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
Emailadres
Betalingsgegevens
Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij
via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze
gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in
het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
pagina 1 van 3
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk
verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook
aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.
Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten
en diensten:
per e-mail
via social media
Contactformulier
Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.
Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van
de overeenkomst.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten uw persoonsgegevens.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een
bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.
Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere
Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens
te beperken.
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af
te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven
statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer
bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
pagina 2 van 3
webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen
alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt
u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming
gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten
beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat
om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie
mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet
kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op
grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tuinhuis&veranda.nl
Anthonie van Diemenstraat 22
0344845828
[email protected]

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »