Sluiten

Productaanbod

Filters

   Privacy Policy

   Privacyverklaring Tuinhuis&veranda.nl
   Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Tuinhuis&veranda acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke
   gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
   Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere
   dat:
   wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
   deze privacyverklaring;
   wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
   zijn voor legitieme doeleinden;
   wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
   gevallen waarin uw toestemming is vereist;
   wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
   eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
   wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
   corrigeren of te verwijderen.
   Tuinhuis&veranda is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
   leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze
   zorgvuldig te lezen.
   Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018 00:00:00.
   Gebruik van persoonsgegevens
   Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
   persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u
   worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze
   aan ons worden verstrekt om te verwerken.
   Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
   NAW gegevens
   Telefoonnummer
   Factuuradres
   Emailadres
   Betalingsgegevens
   Registreren
   Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij
   via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze
   gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in
   het kader van uitvoering van de overeenkomst.
   Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
   pagina 1 van 3
   noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk
   verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij
   persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
   Afhandelen bestelling
   Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw
   persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook
   aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.
   Reclame
   Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten
   en diensten:
   per e-mail
   via social media
   Contactformulier
   Publicatie
   Wij publiceren uw klantgegevens niet.
   Advertenties
   Onze webwinkel vertoont advertenties.
   Verstrekking aan derden
   Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van
   de overeenkomst.
   In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
   diensten uw persoonsgegevens.
   Google Analytics
   Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een
   bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.
   Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere
   Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
   Beveiliging
   Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens
   te beperken.
   Bewaartermijnen
   De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af
   te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven
   statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer
   bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
   Websites van derden
   Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
   pagina 2 van 3
   webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
   manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen
   alvorens van deze websites gebruik te maken.
   Wijzigingen in deze privacyverklaring
   Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
   aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
   bent.
   Inzage en wijzigen van uw gegevens
   Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
   persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
   U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt
   u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming
   gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten
   beperken.
   Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat
   om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie
   mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet
   kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
   Autoriteit Persoonsgegevens
   Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op
   grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
   Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met
   de Autoriteit Persoonsgegevens.

   Tuinhuis&veranda.nl
   Anthonie van Diemenstraat 22
   0344845828
   [email protected]

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »